Avslutade

DEF-slipersbyte inom Distrikt Stockholm Öst 2019

Feb 2, 2020

Entreprenaden omfattade byte av 5907 betongslipers som omfattas av def-slipersproblematiken DEF (Delayed Ettringite Formation)

Bytena utfördes på sju bandelar. 345, 349, 350, 444, 450, 451 samt 490. Bytena utfördes i huvudsak på vardagnätter och helger.

Entreprenadformen var utförande och innefattade Ban- och Signalarbeten. Betongslipers tillhandahölls av Trafikverket.

Aktiviteterna var i huvudsak ströslipersbyte, återställning och vid behov komplettering av makadam, demontering och återmontering av berörda jordar, spårledningar och baliser samt spårjustering. Efter avslutat skift släpptes trafiken åter på med full sth

Läs mer

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Augusti-December 2019
  • Kontraktssumma: 17 milj.
  • Godkänd slutbesiktning: 2019-12-20
Arbete på järnväg med slipersproblematiken DEF.