Vi lägger grunden för framtiden

Nybyggnation, ombyggnation, underhåll. Såväl utförande- som totalentreprenad, avseende mark- och kanalisationsarbeten samt BEST-arbeten.

En tågräls.

Tjänst

Nybyggnation

En man arbetar på en tågräls.

Tjänst

Ombyggnation

En man arbetar på en tågräls

Tjänst

Underhåll

Ett växande entreprenadföretag inom järnväg

Vi lägger grunden för framtiden

Vi på RRC Rail tror på att en hållbar grund är det viktigaste när man bygger för framtiden. Att vara noggrann och exakt och att leverera lösningar som är både optimala och millimeterprecisa. Vi vet att det vi gör alltid är början på något stort. Därför känner vi stor stolthet och lägger mycket engagemang på att alltid göra det bästa och mest noggranna jobbet. Vi lägger en grund som andra kan bygga vidare på, som andra kan få glädje och nytta av. Idag, i morgon och en bra bit in i framtiden.

Ett SL-tåg åker på rälsen.

Idé

Vi utför järnvägsentreprenader med ett stort engagemang, hög teknisk kompetens och med nya innovativa tankar.

Vision

Vi är företaget som lägger den bästa och mest hållbara grunden för framtiden.

Mission

Det är genom att alltid vara noggranna, nytänkande och använda vår höga tekniska kompetens, som vi lägger grunden för en hållbar framtid.

Vi levererar optimala och millimeterprecisa lösningar

Vi på RRC Rail känner stor stolthet och lägger mycket engagemang på att göra det bästa och mest noggranna jobbet. Kontakta oss idag för att anlägga ditt nya projekt inom järnväg.