För leverantörer

Till ansvarig för kundreskontra/­fakturerings­ansvarig

Viktig information till dig som leverantör till RRC Rail AB, org. nr: 559189-9884.

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor intensifierar vi arbetet med att ersätta dagens pappersfakturor med elektroniska format. Med denna förändring får vi en snabbare, effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som kund. Förändringen är också ett led i vårt miljöarbete, då den minskar pappersanvändningen.

Det finns tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi önskar i första hand E-faktura, i andra hand PDF-faktura och om det absolut inte finns möjlighet för er med de två alternativen ovan, så kan vi i enstaka fall ta emot pappersfaktura.

E-faktura

Vårt GLN nummer är: 7365591899888.

Vår E-fakturaleverantör; Inexchange

PDF-faktura

Om ni från ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer, så skickar ni dessa till mailadressen: 5591899884@autoinvoice.se En faktura inkl bilagor per PDF-fil. OBS! Skannade PDF accepteras ej.

Pappersfaktura

AutoInvoice, RRC Rail AB

5591899884

Box 4, 737 21 Fagersta

OBS: Endast fakturor ska skickas till dessa adresser, för E-faktura och PDF-faktura. All annan post skickas till vår postadress.

Fakturakrav

Fakturorna måste, förutom lagstadgande faktureringsuppgifter, innehålla följande:

  • Namn på vår beställare
  • Vårt projektnr (åtta siffror) ska finnas i fältet ”Er referens”
  • Namn på er säljare ska finnas med i fältet ”Vår referens”
  • Vi accepterar inte betalningsvillkor kortare än 30 dagar
  • Vi accepterar inte faktureringsavgifter