Vad vi gör

Med lång erfarenhet och kunskap inom järnväg

RRC Rail AB grundades april 2019 med personal som besitter mångårig erfarenhet, spetskompetens och stor kunskap inom Järnväg. Vi utför nybyggnation, ombyggnation, underhåll. Såväl utförande- som totalentreprenad, avseende mark- och kanalisationsarbeten samt konstbyggnad och BEST-arbeten.

Passagerarfönster i ett tåg med utsikt över vatten och en stad.

Vi som jobbar på RRC Rail vet att en hållbar grund är det viktigaste när man bygger för framtiden.

Att vara noggrann och precis och leverera lösningar som är både optimala och millimeterprecisa. Vi på RRC Rail känner stor stolthet och lägger mycket engagemang på att göra det bästa och mest noggranna jobbet.

Vårt verksamhetssystem

RRC Rails verksamhetssystem ansluter till ISO krav på ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Verksamhetssystemet innefattar alla delar av verksamheten. Allt från ekonomi, personal, produktionsteknik, säkerhet samt marknadsprofil. Ledningens genomgång är en viktig del av förbättringsarbetet i RRC Rail och genomförs en gång per år. Vid genomgången utförs lägesavstämningar för att säkerställa verksamhetssystemets effektivitet, lämplighet och verkan. Resultatet från avstämningarna ger betydelsefull information för att utarbeta förbättringar i företaget.

Järnvägsräls som kurvar sig.