Våra projekt

Vi är stolta över våra projekt

Vi genomför Mark och kanalisationsarbete – BEST-projekt, både som utförande- och totalentreprenader. Vår största kund är Trafikverket men även kommunala och privata spåranläggningsägare är våra kunder. Vår Industriavdelning utför löpande uppdrag hos bl.a Volvo Olofström, Värö Bruk, Mönsterås Bruk, Uddevalla Hamn, Trelleborgs Hamn, med flera.

Tåg som kör igenom grönskande landskap.

Ett axplock av våra projekt

Järnvägsarbeten kräver noggrann logistik, högteknologisk kompetens och ett gediget säkerhetstänkande. Järnvägsnätet i Sverige fortsätter kontinuerligt att byggas ut och rustas upp och RRC Rail medverkar i flera intressanta projekt. Vi som jobbar på RRC Rail har en lång erfarenhet av järnvägsarbeten och detta gör att vi obehindrat kan arbeta i befintlig järnvägsmiljö med såväl spårväxelbyten och slipersbyten som med signal-, kontaktlednings-, tele- och lågspänningsarbeten.

Kategori

Alla projekt

Pågående

Avslutade

en tågräls

Avslutade

Stängsel Väst etapp 6

Objektet avser utförande av stängsling på olika sträckor i region Väst ...

Läs mer
en tågräls

Avslutade

Stängselåtgärder Stockholm Etapp 10

Objektet avser utförande av stängsling på olika sträckor i region Stockholm ...

Läs mer
en tågräls

Pågående

Stationsåtgärder Stehag, Oxie, Höör

Objektet avser utförande av tillgänglighetsanpassning av stationerna i ...

Läs mer
en tågräls

Pågående

Stängselåtgärder öst etapp 1

Objektet avser utförande av stängsling på olika sträckor i region Öst

Läs mer
en tågräls

Avslutade

DEF-Slipersbyte inom distrikt Mitt 2020

Projektet omfattar byte av 2970st DEF-Slipers på ....

Läs mer
en tågräls

Avslutade

DEF-slipersbyte Distrikt Öst, Stockholm, Syd 2020

Projektet omfattar byte av 7082st DEF-Slipers på 26 bandelar....

Läs mer
en tågräls

Pågående

DEF-Slipersbyte Öst, Mitt inkl förstärkåtg. 2022

Projektet omfattar byte 5001 DEF-Slipers fördelade på 4 bandelar inom....

Läs mer
en tågräls

Pågående

Värö Bangårdsåtgärder

Utförande av förlängning av sidospår, kontaktledningsarbeten....

Läs mer
En broövergång över en tågstation.

Pågående

Stängselåtgärder Stockholm etapp 11

Stängselåtgärder längs med järnvägen på olika sträckor i region Stockholm....

Läs mer
En broövergång över en tågstation.

Pågående

Underhåll på järnvägsbro inom Region Syd

Brounderhåll av en järnvägsbro i Lund. Projektet innefattar bland annat...

Läs mer
Flera personer med reflexvästar och hjälmar står i gräs.

Pågående

Spårväxelbyte Skebokvarn

Projektet är beläget på driftplats Skebokvarn, bandel 414, 102+499 km –...

Läs mer
Gul symbol mot blå bakgrund.

Pågående

Stängselåtgärder Mitt Etapp 5

Totalentreprenad utförande av stängsling på olika sträckor i region mitt Borlänge...

Läs mer
Gul symbol mot blå bakgrund.

Pågående

Tillgänglighetsanpassning av stationer i Väst

Stationerna som berörs är Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle...

Läs mer
Närbild på järnväg.

Avslutade

DEF-slipersbyte samt betongslipersbyte i Stockholm

DEF-slipersbyte inom distrikt Öst, Stockholm samt betongslipersbyte distrikt...

Läs mer
Tågstation med skylten Uddevalla.

Avslutade

Plattformshöjning vid Uddevalla Östra

Plattformen vid Uddevalla Östra, bandel 624, km 87+13 till km 87+153 är av...

Läs mer
Närbild på järnväg.

Avslutade

Stängselåtgärder i Väst

Totalentreprenad som avser drygt 20 km stängselmontage inom järnvägsområdet...

Läs mer
Närbild på järnväg vid en marina.

Avslutade

Halmstad hamn

Byggnation av ny vägövergång i Halmstads Hamn bestående av helsvetsad...

Läs mer
Närbild på järnväg vid Ramlösa lund.

Avslutade

Ramlösa-Lund, Ny FÖ-lina

Entreprenaden går ut på att man skall säkra upp kontaktledningsanläggningen...

Läs mer
Järnvägsarbete vid Värö bruk.

Avslutade

Ombyggnation av kurva Värö Bruk

Ombyggnation av kurva från spår av träslipers till spår av betongslipers...

Läs mer
Järnvägsarbete vid Volvo.

Avslutade

Justering av gatuspår Volvo Olofström

Rivning av befintlig 43kg växel, schakt för nytt växelläge iläggning...

Läs mer
Järnvägsarbete vid Udevalla Hamn

Avslutade

Uddevalla Hamnterminal

Underhåll och ombyggnad på Uddevalla Hamnterminal.

Läs mer