GDPR

Behandling av personuppgifter

RRC Rail AB är registeransvarig för den personliga information den sökande registrerar genom webbformuläret på vår hemsida. Uppgifter om registrerad behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av RRC Rail AB kommer detta att meddelas av RRC Rail AB. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter, samt be om att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.

Informationen den sökande ger oss vid jobbansökningar via webbformuläret, är generellt sett nödvändig för att du som sökande ska ingå i vår rekryteringsprocess. Vi kan komma att dela registrerad ansökan med våra anställda som är inblandade i rekryteringsprocessen. Alla registrerade uppgifter genom ansökningar sparas i ett slutet system.

Genom att skicka in din ansökan via webbformuläret accepterar du att vi registrerar och sparar de personuppgifter du angett i din ansökan inklusive eventuella bifogade filer. Under rekryteringsprocessen behåller vi din ansökan samt övriga registrerade uppgifter tills dess att rekryteringsprocessen har slutförts. Därefter sparar vi din ansökan så länge som vi anser den vara relevant för oss, dock under inga omständigheter längre än 12 månader.

Genom att skicka in dina personuppgifter och ansökningar till oss har du:

  • Läst, förstått och accepterat ovanstående behandling av lämnade uppgifter.
  • Godkänner att de uppgifter som lämnats till oss är fullständiga och riktiga.
  • Medger du ditt fria samtycke till behandlingen av den inlämnade och senare samlade informationen.