Underhåll Ombygge

Underhåll på järnvägsbro inom Region Syd

Lunds Kommun, Skåne län

Mar 4, 2022

Brounderhåll av en järnvägsbro i Lund. Projektet innefattar bland annat rengöring, målning och övrig upprustning.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Februari 2022-December 2023
  • Kontraktssumma: 2 392 484 kr
En broövergång över en tågstation.