Underhåll Nybygge

Spårväxelbyte Skebokvarn

Skebokvarn, Flens kommun

Jun 23, 2021

Projektet är beläget på driftplats Skebokvarn, bandel 414, 102+499 km – 103+625 km.

Växlarna i Skebokvarn har uppnått sin tekniska livslängd och därför skall dessa bytas ut. Det skall även genomföras rälsbyte på ca 2 km spår. Allt för att öka trafiksäkerheten och minska driftstörningar.

Projektet är en utförandeentreprenad och kommer att genomföras i perioden slutet av september tom november i år. I entreprenaden ingår Mark/Kanalisation och BEST arbeten.

Förarbeten startar i vecka 2140 och växelbytena sker under totalavstängning på helgen vecka 2143. Slutbesiktning skall ske senast 2021-12-10. Efter totalavstängning finns tider i spår tom vecka 2145 för rälsbyte och efterarbeten. Arbetena skall vara tillgängliga för slutbesiktning senast 2021-12-10. Detta projekt var ursprungligen tänkt att utföras i två etapper under 2020 och 2021.

Läs mer

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: September-November 2021
  • Kontraktssumma: 11,8 milj.
Flera personer i reflexkläder på en grön plätt.