Underhåll Nybygge

Plattformshöjning vid Uddevalla Östra

Uddevalla Kommun, V Götalands Län

Apr 6, 2020

Projektet omfattar höjning och ombyggnad av befintlig plattform med tillhörande BEST-arbeten. Ingår även pågjutning av befintlig GC-tunnel samt omläggning av befintlig fjärrvärme

Plattformen vid Uddevalla Östra, bandel 624, km 87+13 till km 87+153 är av typen låg, vilket innebär att insteget från plattform till tåg blir för stort.

Detta gör att den inte är tillgänglig för funktions-hindrade och är en risk för alla resenärer vid av- och påstigning. Plattformen är även ojämn och har en lutning som medför fara för resenärer vid på- och avstigning.

Denna entreprenad omfattar utförande av ny plattform av typen mellanhög som uppfyller gällande TSD krav och gällande regelverk inom Trafikverket.

Entreprenadformen är utförande och omfattar Mark/kanalisaions- och BEST-arbeten. I entreprenaden ingår även att gräva ned kanalisation och förbereda för fjärrvärmerör som skall passera under plattform och spår.

Arbetena utförs i huvudsak under totalavstängning vecka 2038 till vecka 2042. Förberedande arbeten utförs vecka 2036 och vecka 2037 och efterarbeten utförs vecka 2043 till vecka 2046.

Läs mer

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Mars-November 2020 varav i fält September-November
  • Kontraktssumma: 11,1 milj.
Plattform för tåg med skylten Uddevalla C.