Underhåll Ombygge

Tillgänglighet­sanpassning av totalt 6 stationer i Väst

mar 16, 2021

Stationerna som berörs är Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Stationerna är belägna inom Falkenbergs kommun, Marks kommun, Lidköpings kommun, Kungälvs kommun, Strömstads kommun och Säffle kommun. Län som berörs är Västra Götalands, Halland och Värmlands.

Projekt avser utförande av tillgänglighetsanpassning av stationerna enligt gällande TSD och Trafikverkets gällande råd- och riktlinjer.

De åtgärder som ska utföras omfattar de delar av stationen som Trafikverket äger och ansvarar för. Huvudsakligen gäller det anpassning för funktionsvarierade genom åtgärder på befintliga plattformar och plattformsförbindelser (skyddszoner, ledstråk, bänkar och möblering).

Projektet är en utförandeentreprenad.

Detta projekt är en del av ett flertal projekt som skall genomföras över hela Sverige.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Juni 2021 – Oktober 2022
  • Kontraktssumma: 9,6 milj
Tågstation