Underhåll Ombygge

DEF-slipersbyte inom distrikt Öst samt betongslipersbyte distrikt Mitt

Stockholm

mar 15, 2021

Projektet omfattar byte av 4595 betongslipers. På distrikt Öst, Stockholm ska det bytas 3005 DEF-slipers fördelade på 18 bandelar. På distrikt mitt ska det bytas 1590 Hambo-slipers på bandel 224

Bytena ska ske inom Distrikt Stockholm, Distrikt Öst och Distrikt Mitt på bandelarna 224, 351, 401, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 421, 422, 443, 450, 451, 476, 477, 490 samt 522.

Projektet är en utförandeentreprenad.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Mars - Oktober 2021
  • Kontraktssumma: 13,7 milj
RRC logga