Underhåll Avslutade

DEF-slipersbyta inom distrikt Öst och Syd samt Stockholm

Stockholms kommun

Apr 6, 2020

Entreprenaden omfattar byte av 7082 betongslipers som omfattas av def-slipersproblematiken DEF (Delayed Ettringite Formation).

Bytena utförs inom Distrikt Stockholm, Distrikt Öst och Distrikt Syd och utförs på 26 bandelar. 345, 349, 350, 351, 354, 401, 410, 414, 416, 418, 429, 430, 433, 443, 450, 476, 477, 490, 492, 493, 522, 524, 527, 876, 901 och 961.

Betongsliprarna tillhandahålls av Trafikverket. Aktiviteterna är i huvudsak ströslipersbyte, återställning och vid behov komplettering av makadam, demontering och återmontering av berörda jordar, spårledningar och baliser samt spårjustering. Efter avslutat skift släpps trafiken åter på med full sth.

Läs mer

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Mars-November 2020
  • Kontraktssumma: 21,1 milj.
  • Godkänd slutbesiktning: 2020-11-20
Tågstation med skylten Höör.