Underhåll Avslutade

DEF-slipersbyte inom distrikt Mitt

Apr 6, 2020

Entreprenaden omfattar byte av 2970 betongslipers som omfattas av def-slipersproblematiken DEF (Delayed Ettringite Formation)

Bytena utförs på fem bandelar. 312, 313, 324, 325 och 333. Bytena utförs i huvudsak på vardagnätter samt vissa helge

Entreprenadformen är utförande och innefattar Ban- och Signalarbeten. Betongsliprarna tillhandahålls av Trafikverket.

Aktiviteterna är i huvudsak ströslipersbyte, återställning och vid behov komplettering av makadam, demontering och återmontering av berörda jordar, spårledningar och baliser samt spårjustering. Efter avslutat skift släpps trafiken åter på med full sth.

Läs mer

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Mars-November 2020
  • Kontraktssumma: 8,8 milj.
  • Godkänd slutbesiktning: 21 Augusti 2020
Arbete på järnväg med en traktor och träd runtomkring.