Avslutade

Stängselåtgärder i Väst

feb 2, 2020

Stängselåtgärder i Väst etapp 5

Totalentreprenad som avser drygt 20 km stängselmontage inom järnvägsområdet

Projektet ingår i ett nationellt projekt för åtgärder mot suicid och spårspring.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: 2019-05 – 2019-11
  • Kontraktssumma: 6 940 768 kronor
  • Godkänd slutbesiktning:2019-11-14
Arbete på järnväg.