Avslutade

Ramlösa-Lund, Ny FÖ-lina samt byte av hjälpkraftsisolatorer

apr 6, 2020

Projektet omfattar montering av ca 10 mil förstärkningslina på upp -och nedspår mellan Ramlösa och Lund. Hjälpkraftslinor, isolatorer ska byta på hela sträckan för att får en driftsäker anläggning. Kanalisations- och stolpfundamentsarbete kommer också att förekomma

Entreprenaden går ut på att man skall säkra upp kontaktledningsanläggningen för att klara den ökade trafiken. Entreprenadformen är utförande och består av mark- och kanalisationsarbeten samt elarbeten.

Nya förstärkningslinor (FÖ) av aluminium monteras på Västkustbanan mellan skyddssektion i Ramlösa till skyddssektion i Lund. FÖ monteras både för nedspår och uppspår i befintlig kontakt-ledningsanläggning. I tunnlar och linjeplatserna Rydebäck och Dösjöbro förläggs FÖ i kabel i mark eller i befintlig kanalisation

På sträckorna skall även stödisolatorer bytas ut till 22 kV isolatorer och vissa stolpar för sugtransformatorer bytas ut. Anläggningen kompletteras i erforderlig omfattning med nya fundament och stolpar samt kanalisation.

Totalt ingår ca 8 mil förstärkningslina. Mark- och Kanalisationsarbetena utförs i egen regi och för kontaktledningsarbetena är Ratatek AB kontrakterade.

Läs mer

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Januari-December 2020
  • Kontraktssumma: 22 695 182,00 kr
Arbete på järnväg vid Ramlösa lund.