Avslutade

Justering av gatuspår Volvo Olofström

Rivning av befintlig 43kg växel, schakt för nytt växelläge iläggning av beg reviderad 50kg växel från egen verkstad, rälsbyte av 2×65 spårmeter i anslutning till växel från 43kg räl till 50kg räl, samtliga skarvar i växel och spår svetsades.

  • Kund: Volvo Olofström
  • Utförandetid: v.30-32 2020
  • Kontraktsumma: 900 000 kr
  • Godkänd Slutbesiktning: 2020-08-10
Ombyggnation av kurva Värö Bruk.