Spårväxelbyte i Skebokvarn

Maj 25, 2021

RRC har blivit tilldelade Spårväxelbytet i Skebokvarn.

Vårt vinnande anbud hamnade på 11,8 miljoner och togs i konkurrens med fem andra anbudsgivare.

Projektet är en utförandeentreprenad och kommer att genomföras i perioden slutet av september tom november i år. Förarbeten startar i vecka 2140 och växelbytena sker under totalavstängning vecka 2143/2144. Slutbesiktning skall ske senast 2021-12-10.

I projektet ingår även rälsbyte.

Detta projekt var ursprungligen tänkt att utföras i två etapper under 2020 och 2021. Projektet är beläget på driftplats Skebokvarn, bandel 414, 102+499 km – 103+625 km.