Projekt Ny Förstärkningslina, Ramlösa-Lund är nu slutbesiktigad

Dec 18, 2020

Besiktningen genomfördes 2020-12-16 och resulterade i ett godkännande.

Blev fem mindre anmärkningar gällande skyltar och kabelklammer. Beräknas vara åtgärdat under januari 2021. Projektet bestod av mark/kanalisationsarbeten, vilka avslutades i somrars, och kontaktledningsarbeten som pågick under hela entreprenadtiden.