Plattformshöjningen vid Uddevalla Östra är nu slutbesiktigad

Dec 11, 2020

Besiktningen genomfördes 2020-11-30 med godkännande som resultat

Blev fem mindre anmärkningar gällande skyltar och kabelklammer. Beräknas vara åtgärdat under januari 2021. Projektet bestod av mark/kanalisationsarbeten, vilka avslutades i somrars, och kontaktledningsarbeten som pågick under hela entreprenadtiden.