Stängsel Väst etapp 6

Dec 22, 2020

Nu är stängsel väst etapp 6 avslutad med godkänd slutbesiktning och besiktningsanmärkningarna är redan åtgärdade.

Projekten har utförts med goda samarbeten.

Vi på RRC Rail vill rikta ett stort tack till vår beställare för detta projekt, samt till alla inblandade och andra samarbetspartners. Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!