Nu är båda DEF-slipersbytena 2020 avslutade

Dec 11, 2020

DEF-slipersbytet distrikt Mitt avslutades med godkänd slutbesiktning 2020-08-21 och distrikt Öst-Sthlm-Syd avslutades med godkänd slutbesiktning 2020-11-20.

Båda projekten var helt utan anmärkningar vid slutbesiktningen. Projekten har präglats av professionellt utförande med mycket högt kvalitets- och säkerhetstänkande samt mycket gott samarbete med kund. Kundens leverantörsbedömning utmynnade i 4,8 poäng, av 5 möjliga, för båda projekten.