Stängselåtgärder i Väst etapp 6

Sep 4, 2020

Produktion fortlöper i projektet stängselåtgärder väst etapp 6 och delar av entreprenaden besiktigades och godkändes den 28 augusti.

Tackar alla inblandade för ett fantastiskt bra utfört arbete.

Planerad slutbesiktningen för resterande delar blir i mitten av november.