DEF-slipersbyte inom Distrikt Mitt

Aug 31, 2020

Slipersbytena på projekt DEF-slipersbyte inom Distrikt Mitt avslutades och slutbesiktigades den 21 augusti.

Slutbesiktningen tog 22 minuter och resulterade i godkänd entreprenad och inga besiktningsanmärkningar.

Hela gänget har nu dragit vidare och återupptaget slipersbytena inom Distrikt Öst, Stockholm och Syd.