Uddevalla

Aug 28, 2020

Nu är vi på gång i Uddevalla. Etableringen drog igång 24 augusti och stod klar under veckan. Vi startade även med ledningsutsättning och materialmottagning.

Vecka 36 drar vi igång med förarbeten avseende mark- och kanalisation.

From vecka 38 startar totalavstängningen och samtliga teknikgrenar drar igång.

Totalavstängningen varar tom vecka 42.

Många aktiviteter skall utföras på en begränsad yta och under en begränsad tid. Förutom Mark-BEST så kommer även nedgrävning av fjärrvärme tvärs perrongen samt betonggjutning på befintlig GC-tunnel att utföras.