Underhåll Ombygge

Stängselåtgärder Stockholm etapp 11

Stockholm

Jun 16, 2022

Stängselåtgärder längs med järnvägen på olika sträckor i region Stockholm för att minska risk för spårspring och suicid.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Juni 2022-December 2022
  • Kontraktssumma: 10 057 151 kr
En tågräls