Underhåll Ombygge

Värö Bangårdsåtgärder

Värö

Jun 21, 2022

Utförande av förlängning av sidospår, kontaktledningsarbeten, ett spårväxelbyte samt signalåtgärder på Värö driftplats i Varbergs kommun.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Maj 2022- Dec 2022
  • Kontraktssumma: 9 783 783 kr
En tågräls