Underhåll Ombygge

DEF-Slipersbyte Öst, Mitt inkl förstärkåtg. 2022

Jun 21, 2022

Projektet omfattar byte 5001 DEF-Slipers fördelade på 4 bandelar inom distrikt öst och 7 bandelar inom distrikt mitt. Projektet omfattar även förstärkningsåtgärder där det ska bytas ca 4500 slipers mellan Frövi-Vedevåg.

Det ska även bytas slipers i 3st växlar i Ervalla, bytas räls i 2 kurvor i Ervalla och Örebro samt repariton av Hambo-befästning på bandelarna 524, 527 och 351.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Mars 2022-Oktober 2022
  • Kontraktssumma: 29 861 650 kr
Flera personer i reflexkläder på en grön plätt.