Underhåll Ombygge

Alvesta spår- och växelbyte

Feb 16, 2023

Projektet avser utförande spår- och växelbyten på Alvesta bangård innefattande även rivning av växlar, förändring av spårgeometrin samt ny dränering mellan spår.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Januari 2023 - September 2023
  • Kontraktssumma: 39 300 349 kr
Växelbyte på tågräls