Underhåll Ombygge

Markarbeten Norsholmsbron

Feb 16, 2023

Markarbeten vid utbyte av kontaktskena vid Norsholmsbron

  • Kund: Ratatek AB
  • Utförandetid: Arbetet ska vara färdigställt senast 2023-06-21
  • Kontraktssumma: 460 829 kr
Norsholmsbron