Underhåll Ombygge

Stängselåtgärder syd etapp 2

Feb 16, 2023

Byggnation av pyramidmattor och stängselåtgärder längs med järnvägen på olika sträckor i region syd för att minska risk för spårspring och suicid.

  • Kund: Trafikverket
  • Utförandetid: Arbetet ska vara färdigställt senast 2023-05-31
  • Kontraktssumma: 10 417 156 kr
Platshållare bild